DOMOV / ODZIV MDDSZ, MZZ IN MIZŠ NA POBUDO ZA VARUHA OTROKOVIH PRAVIC

ODZIV MDDSZ, MZZ IN MIZŠ NA POBUDO ZA VARUHA OTROKOVIH PRAVIC

Srečanji ZIPOM-a na temo pobude za ustanovitev instituta Varuha otrokovih pravic sta potekali 20.6.2013 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Direktoratu za družino pri v.d. generalne direktorice mag. Ani Vodičar in 9.7.2013 pri gospe Nini Lenardič Purkart na Ministrstvu za zunanje zadeve. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poslalo pisno obrazložen odgovor. 

Omenjena ministrstva enotno podpirajo pobudo Središča ZIPOM, da bi imel Varuh otrokovih pravic pomembno vlogo. Zaradi finančne situacije države pa menijo, da bi bilo trenutno bolj primerno urediti samostojno področje za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic.
Središče ZIPOM se bo v kratkem sestal tudi z Varuhinjo človekovih pravic, gospo Vlasto Nussdorfer.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost