DOMOV / Splošni pogoji

Splošni pogoji

Uvod

Nahajate se na spletnem mestu Mreža za otrokove pravice, Ljubljana, www.mreza-za-otrokove-pravice.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Mreža za otrokove pravice si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Upravljavec spletišča je:

Naziv upravljavca: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ekipa Mreža za otrokove pravice) Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: info@mreza-za-otrokove-pravice.si Kontaktna telefonska številka: +386 1 239 67 25

Splošni pogoji uporabe podatkov na spletišču

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.mreza-za-otrokove-pravice.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Mreža za otrokove pravice pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Mreža za otrokove pravice za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Mreža za otrokove pravice zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Mreža za otrokove pravice ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Mreža za otrokove pravice lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Mreža za otrokove pravice spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Mreža za otrokove pravice si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Mreža za otrokove pravice. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Mreže za otrokove pravice ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Mreža za otrokove pravice ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Mreža za otrokove pravice oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov upravljavca spletišča.

Mreža za otrokove pravice si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Informacije o zasebnosti

Upravljavec spletišča je tudi upravljavec osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo EU 2016/679 (v nadaljevanju GDPR).

Upravljavec je za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenoval podjetje Info hiša d.o.o., Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, dpo.zpms@info-hisa.si, +386 1 2355036.

V povezavi s spletiščem obdelujemo naslednje osebne podatke:

  1. Podatke o zakonitem zastopniku, kontaktni osebi, ki jih vnesete na pridružitvenem obrazcu na podlagi pogodbenega odnosa (6(1)(b) GDPR, če pogodbo sklepate neposredno z nami). Ti podatki so obvezni za zagotavljanje vašega delovanja v okviru mreže. Če niso podani, vi ali vaša organizacija ne more biti članica Mreže. Podatki se hranijo še 5 let po zaključku koledarskega leta prekinitve odnosa.
  2. Osnovne podatke o obiskovalcih spletišča, ki jih v zahtevi sporoči vaš brskalnik (IP naslov, tip brskalnika,…) na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljati varnost in uporabljivost spletišča (6(1)(f) GDPR); podatki se hranijo do 3 mesece po obisku spletišča.

Uporabniki osebnih podatkov so sodelavci upravljavca. Vse osebne podatke pridobivamo neposredno od vas.

V zvezi s svojimi osebnimi podatki lahko kot posameznik zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris (ob prekinitvi pogodbe ali menjavi kontaktne osebe) ter omejitev obdelave.

Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko obrnete na upravljavca ali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Če se ne strinjate s pojasnili, imate možnost pritožbe pri nadzornemu organu, ki je Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, Ljubljana.

Spletni piškotki

Spletno mesto www.mreza-za-otrokove.pravice.si ne uporablja piškotkov.

Za ostale podatke o varstvu osebnih podatkov si oglejte Informacije o zasebnosti.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost