DOMOV / Zagovorništvo

Zagovorništvo

POSTAVIMO OTROKOVE PRAVICE V SREDIŠČE SLOVENSKE POLITIKE

V mesecu decembru smo v okviru Mreže za otrokove pravice (novo ime Središča ZIPOM) pripravili skupno pobudo nevladnih organizacij z imenom »Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike«. S pobudo v predvolilnem obdobju opozarjamo na ponavljajoče se kršitve otrokovih pravic,…

PREBERI VEČ

SPREMEMBE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Članice Središča ZIPOM, in sicer Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon, Zveza prijateljev mladine Moste Polje ter Zveza prijateljev mladine Slovenije s soglasjem preostalih članic ZIPOM-a so pripravile predloge za spremembe ZUPJS in jih tudi predstavile na sestanku na…

PREBERI VEČ

ZOISOVE ŠTIPENDIJE TUDI DRUŽBENO ODGOVORNIM OTROKOM

Programi za otroke in mladostnike, ki jih izvajamo nevladne organizacije, so strokovno zelo kakovostni, veliko jih temelji na znanstvenih vedah (zgodovina, sociologija). Zato menimo, da so otroci, ki so aktivni v okviru naših programov, neizenačeni z otroki, ki tekmujejo na…

PREBERI VEČ

MONITORING KRŠITEV OTROKOVIH PRAVIC NA SODIŠČU

Monitoring kršitev otrokovih pravic na sodišču poteka v okviru akcije Otrok na sodišču z nevladniki. Kršitve sporočajo nevladne organizacije. Zbrane zaznane nepravilnosti bomo uporabili pri lobiranju za spremembo zakonodaje za otrokom bolj prijazna sodišča.

PREBERI VEČ

VABILO NA KONFERENCO: PARTICIPACIJA OTROK IN MLADOSTNIKOV

S konferenco želimo prek dialoga z udeleženci spodbuditi razpravo o sedanji ravni in nadaljnjem razvoju participacije otrok in mladostnikov v družbi, ki je bistvenega pomena za razvoj demokracije. Na konferenci bodo sodelovali predstavniki otroških parlamentov in Dijaške organizacije Slovenije iz…

PREBERI VEČ

OGLAS SKOZI OTROKOVE OČI

V okviru akcije Otrok ni objekt trženja smo 28. februarja 2014 izvedli delavnice Oglaševanje z in za otroke za oglaševalce. Ugotovili smo, da Slovenski oglaševalski kodeks ustrezno varuje otrokove pravice v oglaševanju.Kljub temu smo predlagali nekaj dopolnitev, predvsem glede uvedbe…

PREBERI VEČ

ZIPOM Z VARUHINJO O 5. NAMESTNIKU ZA OTROKOVE PRAVICE

Središče ZIPOM je pobudo za Varuha otrokovih pravic opustilo zaradi trenutne gospodarsko finančne situacije. Vsekakor pa samostojen varuh za otrokove pravice ostaja naša želja. Na spletni strani Varuha človekovih pravic RS so zapisali: “Pripravljeni pa so (ZIPOM) podpreti oblikovanje samostojnega…

PREBERI VEČ

OKROGLA MIZA NA TEMO 3. IZBIRNEGA PROTOKOLA H KOP

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice bo po protokolu obravnaval kršitve otrokovih pravic iz:– KOP;– Izbirnega protokola h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter– Izbirnega protokola h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije. Izbirni protokol…

PREBERI VEČ

SREDIŠČE ZIPOM Z MDDSZ O PREŽIVNINAH

Srečanja so se poleg predstavnic Središča ZIPOM udeležili tudi predstavniki z Ministrstva za pravosodje; Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada; Varuha človekovih pravic ter Okrajnega in Okrožnega sodišča v Ljubljani. Središče ZIPOM se je predhodno sestalo na usklajevalnem sestanku, na…

PREBERI VEČ

SREČANJE Z VARUHINJO O SAMOSTOJNEM VARUHU OTROKOVIH PRAVIC

Varuh človekovih pravic je izrazil podporo vsem spremembam, ki vplivajo na boljši položaj otrok v Sloveniji. Ustrezna rešitev je po njihovem mnenju samostojen namestnik pri Varuhu, ki bi pokrival področje otrokovih pravic. Na pobudo Varuhinje se bo Središče ZIPOM udeleževalo…

PREBERI VEČ

POSVET ZA USTANOVITEV INSTITUTA VARUHA OTROKOVIH PRAVIC

Cilji posveta so bili: spoznati projekt Središče ZIPOM; spoznati konkretne primere kršitev otrokovih pravic, s katerimi se nevladne organizacije srečujejo v praksi; razumeti pobudo Središča ZIPOM za Varuha otrokovih pravic (v nadaljevanju VOP); zapisati področja delovanja VOP, v primeru, da…

PREBERI VEČ
Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji poslovanja    |    Piškotki   |  Avtorji: