DOMOV / Članice

Članice

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je nevladna in neprofitna organizacija, ki na področju trajnostnega razvoja in zagotavljanja kvalitete življenja deluje že več kot 20 let. V centru razvijamo in izvajamo preventivne, svetovalne in izobraževalne dejavnosti, ki spodbujajo trajne vrednote družbe, s poudarkom na ranljivih skupinah.

V zadnjih letih delovanja center posebno pozornost namenja aktivnostim za preprečevanje digitalnih zasvojenosti otrok in mladostnikov.

Preko zagovorniških, preventivnih in kurativnih programov želimo povečati ozaveščenost in odzivnost družbe za reševanje problematike prekomerne zaslonske rabe med otroki, za njihovo  zdravo otroštvo in odraščanje.

Naslov:  Jezerska cesta 41
Kraj:  4000 Kranj
Kontaktna oseba:  Vlasta Juršak
E-naslov:  vlasta.jursak@ctrp-kranj.si
Spletna stran:  www.ctrp-kranj.si
Telefon:  +386040463444

AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

Amnesty International je globalno gibanje 3,2 milijona ljudi, ki že od leta 1961 spreminjamo svet Prizadevamo si za lepši svet, kjer bodo vse človekove pravice spoštovane povsod in za vsakogar. Za svoja prizadevanja smo leta 1977 dobili tudi Nobelovo nagrado za mir.

Prvo skupino Amnesty International v slovenskem prostoru je leta 1988 s somišljeniki v Kranju ustanovila takrat 16-letna Suzana Dewa. 25 let kasneje naša prizadevanja v Sloveniji podpira okoli 8200 članov in podpornikov. Amnesty International Slovenije se je razvila v pomembnega sogovornika za področje človekovih pravic. Delo uspešno izvajamo z vidika splošnega osveščanja, prizadevanja za sistemske spremembe, izvajanja kampanj oziroma aktivizma v dobro človekovih pravic ter učenja o človekovih pravicah (delavnice v izobraževalnih ustanovah – za mlade in za učitelje/ice).

AI Slovenije je neodvisna in nepristranska organizacija, ki se večinoma financira iz članarin in prispevkov svojih podpornikov in članov. Pridružite se nam!

Naslov:  Dunajska cesta 5
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Nataša Posel
E-naslov:  amnesty@amnesty.si
Spletna stran:  www.amnesty.si
Telefon:  01 426 93 77

DPM Kranj

Naslov:  Slovenski trg 1
Kraj:  4000 Kranj
Kontaktna oseba:  Polonca Dragaš
E-naslov:  polonca.dragas@gmail.com
Spletna stran:  www.dpm-kranj.grozd.eu
Telefon:  041 969 413

DPM Metlika

Naslov:  Partizanski trg 4
Kraj:  8330 Metlika
Kontaktna oseba:  Vladimira Škof
E-naslov:  dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran:  www.dpm-metlika.si
Telefon:  051 339 559

DPM Murska Sobota

Naslov:  Trg zmage 4
Kraj:  9000 Murska Sobota
Kontaktna oseba:  Bojan Nemec
E-naslov:  dpm.msobota@volja.net
Telefon:  02 534 86 72

DPM Slovenske Konjice

Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice je nevladna, prostovoljna, predvsem pa človekoljubna organizacija, ki v Konjicah deluje že več kot 50 let. Naše poslanstvo je usmerjeno na otroke. Želimo prispevati h kakovosti življenja otrok, mladostnikov in tudi družin. Delovanje društva temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Naslov:  Stari trg 29
Kraj:  3210 Slovenske Konjice
E-naslov:  dpmkonjice@gmail.com
Telefon:  031 503 936

DPM Trbovlje

Naslov:  Trg svobode 11
Kraj:  1420 Trbovlje
Kontaktna oseba:  Lavra Izgoršek
E-naslov:  dpm.trbovlje@siol.net
Telefon:   03 563 02 48

DPM Zagorje ob Savi

Naslov:  Cesta 9. avgusta 48
Kraj:  1410 Zagorje ob Savi
Kontaktna oseba:  Nina Beja
E-naslov:  info@dpm-zagorje.si
Telefon:  041 699 412

Društvo beli obroč, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj že deseto leto celostno pomaga žrtvam kaznivih dejanj.

Svojim uporabnikom nudimo pravno, psihosocialno in materialno pomoč, izobražujemo strokovne delavce, ki delajo z žrtvami, javnost obveščamo o spektru pomoči, sodelujemo pri pripravi zakonodajnih predlogov za izboljšanje položaja žrtev, se povezujemo z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter sorodnimi društvi doma in v tujini.

Beli obroč Slovenije je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu in izvaja vrsto projektov, ki so zagotovo konkurenčni v evropskem merilu.

Naslov:  Cigaletova 7
Kraj:  1000 Ljubljana
E-naslov:  beliobroc@gmail.com
Spletna stran:  www.beliobroc.si
Telefon:  040 772 276

DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS

Bralna značka je gibanje z več kot 50-letno tradicijo širjenja bralne, knjižne in književne kulture med otroki in mladostniki ter njihovimi družinami v Sloveniji ter v slovenskem zamejskem in zdomskem prostoru.

Naslov:  Dimičeva 9
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Manca Perko, Generalna sekretarka
E-naslov:  info@bralnaznacka.si
Spletna stran:  www.bralnaznacka.si
Telefon:  01 430 05 57

Društvo Center za pomoč mladih

Društvo Center za pomoč mladim je nevladna in neprofitna organizacija, ki zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladih. CPM je organizacija, ki razvija, izvaja in uvaja učinkovite metode in prakse mladinskega dela.

Naše dejavnosti (psiho-socialna svetovalnica, Trening socialnih veščin, Trening asertivnosti, delavnice, Doživljajsko igrišče, projektno delo) so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje. Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.

Naslov:  Kersnikova ulica 4; Ob železnici 16
Kraj:  1000 Ljubljana; 2000 Maribor
Kontaktna oseba:  Andreja Romih
E-naslov:  andreja@cpm-drustvo.si
Spletna stran:  www.cpm-drustvo.si

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

Namen društva je razvijanje in izvajanje preventivnih in kurativnih programov s področja osveščanja splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi, predvsem pa na področju preprodaje in spolnega izkoriščanja žensk in otrok, trgovine s človeškimi organi in vseh oblik prisilnega dela. Namen društva je tudi nujna pomoč in oskrba žrtev trgovine z ljudmi, pomoč pri organizaciji njihovega povratka v mesto domicila, nudenje brezplačnih nasvetov žrtvam trgovine z ljudmi, spodbujanje in organizacija njihovega sodelovanja z organi pregona ter pomoč pri zaščiti prič s tega področja ter pomoč žrtvam pri socialni in delovni (re)integraciji.

Programi se bodo izvajali v obliki izobraževanja in informiranja javnosti, rizične populacije in pristojnih državnih organov. Prav tako bo društvo ustanovilo in vodilo “varno hišo”, vzpostavilo posebno svetovalno telefonsko številko, sodelovalo z vsemi pristojnimi vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami in organiziralo ter se udeleževalo raznih dodatnih in dopolnilnih oblik izobraževanja, različnih oblik informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno. Pripravljalo bo razne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve.

Naslov:  P.P. 2722
Kraj:  1110 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Manca Raušl
E-naslov:  info@drustvo-kljuc.si
Spletna stran:  www.drustvo-kljuc.si

Društvo Mozaik

Naslov:   Adamičeva 7, Tržaška 2
Kraj:  1293 Šmarje-Sap; 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Natalija Djoković
E-naslov:  drustvo.mozaik@gmail.com
Spletna stran:  www.drustvomozaik.si
Telefon:  070 730 806

DRUŠTVO OSTRŽEK, DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRANILK

Društvo Ostržek se že od leta 1995 srečuje s kršitvijo pravice otrok do preživnine. Težava je v zakonsko neustrezni ureditvi določanja višine preživnine za otroke kot tudi same izterjave preživnine.

Po uradnih podatkih na društvu poročajo, da je v Sloveniji vsaj 30.000 otrokom kršena pravica do preživnine, je ne prejemajo, zneski dolgovanega denarja pa presegajo že 30 milijonov evrov.

Na zahtevo Društva Ostržek je Vrhovno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. Su 36-03/2012-6 dne 18. januar 2012 pridobilo podatek, da je bilo v RS izdanih 3629 Sklepov o izvršbi preživnine v času od 22.04.2010 do 31.12.2011 za zneske v višini 5.072.747,97 EUR. V istem časovnem obdobju je bilo izdanih tudi 575 Sklepov o izvršbi preživnine, kjer je bil upnik Preživninski sklad, in sicer v višini 1.034.607,05 EUR. Vendarle pa izdan sklep sodišča še ne pomeni, da je otrok dobil preživnino, saj sodišča ne vodijo podatkov o tem, ali je bila v nadaljevanju izvršba po izvršiteljih uspešna ali ne. Kajti tudi zneski po izvršilnih postopkih iz leta 2006, pa tistih pred letom 2006, ki jih vodi Društvo Ostržek v svojih evidencah, kažejo, da so sicer sodišča »uspešno« izdala sklep o izvršbi preživnine, da pa v nadaljevanju postopka ti sklepi večinoma niso bili izvršeni.

Naslov:  Gradišče pri Litiji 20
Kraj:  1275 Šmartno pri Litiji
Kontaktna oseba:  Boža Plut
E-naslov:  ostrzek.ostrzek@gmail.com

Društvo Sprememba.si

Društvo SPREMEMBA.si je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom opravljanja preventivnih, svetovalnih in izobraževalnih dejavnosti na področju vrstniškega nasilja. V društvu verjamemo, da vrstniško nasilje ni “del odraščanja”. Gre za naučeno vedenje, ki se ga lahko s pravilnim ukrepanjem, tako odraslih, kot tudi otrok in mladostnikov, prepreči. Preko preventivnih in kurativnih programov želimo povečati ozaveščenost in občutljivost za problematiko vrstniškega nasilja, ter vsem otrokom in mladostnikom omogočiti šolanje v varnem, nenasilnem okolju.

Naslov:  Kristanova ulica 8
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Nina Mlakar
E-naslov:  nina.mlakar@drustvo-sprememba.si
Spletna stran:  www.drustvo-sprememba.si
Telefon:  031 245 555

Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s preprečevanjem in zmanjševanjem nasilja in posledic nasilja ter širjenjem principov nenasilne komunikacije.

ENOTA LJUBLJANA
Telefon: 
01 43 44 822, 031 770 120, 051 332 776, 030 423 424
FAX: 059 09 57 66
e-pošta: info@drustvo-dnk.si

ENOTA KOPER
Telefon: 05 63 93 170, 031 546 098
FAX: 05 63 93 180
e-poštadnk.koper@siol.net

VARNA HIŠA
Telefon: 031 736 726
e-poštavh.dnk@siol.net

Naslov:  Vojkova 1
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Katja Zabukovec Kerin, predsednica
E-naslov:  info@drustvo-dnk.si
Spletna stran:  www.drustvo-dnk.si
Telefon:  01 43 44 822 in 059 09 57 66

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS

Namen društva je raziskovanje, vzgoja in izobraževanje ter skupnostno socialno delo-vanje na področju socialnega izključevanja/vključevanja, migracij, aktivnega in odgovornega državljanstva, človekovih oz. otrokovih pravic. Gre za civilno-družbeno delovanje v smeri socialnega in političnega vključevanja, preprečevanja in zmanjševanja ksenofobije, nestrpnosti, diskriminacije, nasilja, izključevanja ter za spodbujanje družbene participacije, medkulturnega dialoga in sodelovanja v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.

Naslov:  Mala Loka 22 - Einspielerjeva 6 / Partizanska ulica 5
Kraj:  1230 Domžale - 1000 Ljubljana / 2000 Maribor
Kontaktna oseba:  Irena Zajc, tel. 041 745 157 / Franci Jazbec, tel: 041 384 900
E-naslov:  drustvoodnos@gmail.com
Spletna stran:  www.odnos.si
Telefon:  041 745 157 in 041 384 900

MDPM Ajdovščina

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina gradi svoje poslanstvo na 70-letni tradiciji izvajanja dejavnosti za otroke, mladostnike in družine. Naše poslanstvo temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju dobrih medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanje otrokovih pravic v vsakdanjem življenju.

S svojim delovanjem bomo krepili glas otrok in mladostnikov, prispevali h kakovostni in pestri ponudbi preživljanja njihovega prostega časa, v okolje prinesli multikulturno dogajanje ter ohranili sloves organizacije, ki skrbi za dobro počutje, izobraževanje, bralno kulturo in družbeno vključenost otrok, mladostnikov in družin.

Naslov:  IV. Prekomorske 61a, p.p. 59
Kraj:  5270 Ajdovščina
Kontaktna oseba:  Kristina Valič
E-naslov:  info@mdpm-ajdovscina.si
Spletna stran:  www.mdpm-ajdovscina.si

MDPM Celje

Naslov:  Kidričeva 3
Kraj:  3000 Celje
Kontaktna oseba:  Dragica Poznič
E-naslov:  mdpmcelje1@gmail.com
Spletna stran:  www.mdpm-celje.si
Telefon:  041 710 810

MDPM Sežana

Naslov:  Partizanska 18
Kraj:  6210 Sežana
Kontaktna oseba:  Ana Pangos
E-naslov:  drustvo.prijateljev@siol.net
Telefon:  05 734 14 86

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE

Smo humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

Pripravljamo programe:
• Prosti čas, ki so vezani na osnovne šole in vrtce: bralna značka, otroški parlament, raziskovalna dejavnost, okoljevarstveni programi, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Pikin festival …
• Preventivni programi: svetovalna skupina pri telefonu TOM, klub vzgojiteljev “Mladi za mlade”, šola za starše.
• Letovanja in rekreacija otrok: letovanja in počitniške akcije, počitniške dejavnosti po DPM.
• Veseli december.
• Humanitarne akcije.

Pod okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje deluje 15 društev prijateljev mladine v Šaleški dolini.

Naslov:  Aškerčeva cesta 21
Kraj:  3320 Velenje
Kontaktna oseba:  Bojana Špegel
E-naslov:  mzpm.velenje@vilarozle.si
Spletna stran:  www.vilarozle.si
Telefon:  03 897 75 40

MLADINSKO ZDRUŽENJE BREZ IZGOVORA SLOVENIJA – YOUTH ASSOCIATION NO EXCUSE

Brez izgovora Slovenija je mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja, mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov.
Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. Druge mlade na razumljiv in zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih.
Brez izgovora je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev.

Naslov:  Gregorčičeva 7
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Zala Žvab
E-naslov:  info@noexcuse.si
Spletna stran:  www.noexcuse.si

OZMP Šentjur

Naslov:  Mestni trg 10
Kraj:  3230 Šentjur
Kontaktna oseba:  Albina Karmuzel
E-naslov:  Albina.karmuzel@guest.arnes.si
Telefon:  041 808 793

PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Poslanstvo PICa je pomagati posameznikom in ranljivim skupinam pri varstvu njihovih temeljnih pravic ter krepiti vpliv nevladnih organizacij preko pravne pomoči in zagovorništva. PIC si prizadeva si za učinkovito varstvo pravic, za vključevanje javnosti v procese odločanja ter enostavnejšo in razumljivejšo zakonodajo.

Naslov:  Metelkova ulica 6
Kraj:  1000 Ljubljana
E-naslov:  pic@pic.si
Spletna stran:  www.pic.si

Slovenska fundacija za Unicef

UNICEF je edina organizacija v okviru Združenih narodov, ki je posvečena izključno otrokom in skrbi za njihovo preživetje, zaščito in razvoj. UNICEF Slovenija spremlja položaj otrok ter spodbuja uresničevanje otrokovih pravic, razvija programe Izobraževanja za razvoj v vrtcih, šolah ter mladinskih organizacijah in zbira sredstva za dolgoročne razvojne programe ter nujno pomoč otrokom v državah v razvoju.

Naslov:  Pavšičeva 1
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Alja Skele
E-naslov:  info@unicef.si
Spletna stran:  www.unicef.si

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, katerega ustanovitelj je Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Center, opravlja svojo neprofitno dejavnost od leta 1961 (do leta 1992 pod imenom Zavod za počitniška letovanja).

Upravljamo s počitniškimi domovi v Sloveniji (Piran, Srednji vrh nad Gozdom-Martuljkom ter Zgornje Gorje pri Bledu) in na Hrvaškem (Poreč-Špadiči, Savudrija, Umag). Naši gostje so otroci in mladi iz cele Slovenije, z avstrijske Koroške, severne Italije, Češke, Slovaške in celo iz Rusije. Skupna kapaciteta počitniških domov je 760 ležišč, katera so v prvi vrsti namenjena otrokom in mladini do 18 leta starosti.

Dejavnost ZLRO je organiziranje in izvajanje letovanj, zimovanj, potovanj, druženja otrok ter organiziranje in izvajanje šol v naravi in drugih vzgojnoizobraževalnih, rekreacijskih dejavnosti, ki se opravljajo v počitniških domovih. Naša glavna prednost je sposobnost prilagajanja različnim zahtevam skupin in seveda tudi sama kvaliteta izvedbe programov.

Naslov:  Trg Prekomorskih brigad 1
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Maja Strel
E-naslov:  info@zavod-zlro.si
Spletna stran:  www.zavod-zlro.si

Združenje za moč

Združenje je nevladna organizacija, ki izvaja psihosocialno svetovanje in pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja v Ljubljani in Mariboru. Naša pomoč in podpora sta namenjeni otrokom, mladostnikom in odraslim osebam, ki so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali odrasli dobi. Uporabnicam in uporabnikom nudimo individualne in skupinske oblike psihosocialnega svetovanja.

Naslov:  Barjanska cesta 66 / Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
Kraj:  1000 Ljubljana / 2000 Maribor
Kontaktna oseba:  Mitja Svete / Tjaša Hrženjak
Spletna stran:  www.zamoc.si

ZPM Domžale

Naslov:  Ljubljanska cesta 58
Kraj:  1230 Domžale
Kontaktna oseba:  Ema Škrjanc Ogorevc
E-naslov:  ema.skrjanc@gmail.com
Telefon:  041 728 179

ZPM Ljubljana Center

Naslov:  Trg prekomorskih brigad 1
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Metka Barlič
E-naslov:  zpmsiska@volja.net
Telefon:  01 513 26 60

ZPM Ljubljana Šiška

Naslov:  Trg prekomorskih brigad 1
Kraj:  1000 Ljubljana
Kontaktna oseba:  Metka Barlič
E-naslov:  zpmsiska.net@volja.net

ZPM Maribor

Zveza prijateljev mladine Maribor (ZPM Maribor) je samostojna, prostovoljna, nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija. Otrokom in mladostnikom ponuja ustvarjalne, zabavne in poučne prostočasne dejavnosti med počitnicami in šolskim letom. Mreži programe v šolah in organizira večje mestne prireditve. Programi se izvajajo v Domu ustvarjalnosti mladih v Mariboru, v soseskah, v mobilnem centru Leteči avtobus ter v lastnih počitniških domovih v Poreču in na Pohorju.

Naslov:  Razlagova ul. 16
Kraj:  2000 Maribor
E-naslov:  zpm@zpm-mb.si
Spletna stran:  www.zpm-mb.si