DOMOV / PRIPOROČILA S POSVETA OTROKOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI V MEDIJIH

PRIPOROČILA S POSVETA OTROKOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI V MEDIJIH

Udeleženci opozarjajo, da je z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah posebej zagotovljena pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (8. člen). Tudi Konvencija OZN o otrokovih pravicah v 16. členu določa, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino, dom ali dopisovanje, niti nezakonitim napadom na njegovo čast in ugled. Otrok ima pravico do zakonitega varstva proti takšnemu vmešavanju ali napadom. Otroci po Ustavi Republike Slovenije uživajo posebno varstvo in skrb. Kazenski zakonik Republike Slovenije v 287. členu, kot kaznivo dejanje kršitev tajnosti postopka, opredeljuje razkrivanje osebnih podatkov mladoletnih oseb, ki so udeležene v sodnem, upravnem ali v kakršnemkoli drugem postopku ali objavo drugih informacij, na podlagi katerih bi jih bilo mogoče prepoznati. V skladu z 19. točko Kodeksa novinarjev Slovenije morajo novinarji in uredniki posebno obzirnost pokazati pri zbiranju informacij, poročanju in objavi fotografij ter pri prenašanju izjav o otrocih in mladoletnikih. Novinarsko častno razsodišče je na tej podlagi v nekaterih primerih razsodilo, da so novinarji kršili načela tega kodeksa.

Udeleženci posveta ugotavljajo, da v slovenskih medijih večkrat prihaja do razkrivanja identitete otrok in razgaljanja njihove zasebnosti, tudi v primerih, ko za to ni posebnega interesa javnosti.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost