DOMOV / SLOVENIJA ŠE VEDNO NI RATIFICIRALA TRETJEGA IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

SLOVENIJA ŠE VEDNO NI RATIFICIRALA TRETJEGA IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

Tretji Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah je mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice. To lahko storijo takrat, ko so izčrpana vsa domača pravna sredstva. Otroci se lahko obrnejo na Odbor ZN za otrokove pravice tudi v primeru, ko postopki trajajo nerazumno dolgo oziroma je malo verjetno, da bi obstajala kakršnakoli možnost uspeha.

Izbirni protokol velja samo za države, ki pogodbo ratificirajo. Protokol je ratificiralo že 17 držav: Albanija, Andora, Argentina, Belgija, Bolivija, Črna gora, El Salvador, Gabon, Irska, Kostarika, Monako, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Španija, Tajska, Urugvaj.

Republika Slovenija je protokol podpisala dne 28. 2. 2012, do ratifikacije pa zaenkrat ni prišlo. Ratifikacijo je Sloveniji v mesecu juniju 2013 priporočil tudi Odbor OZN za otrokove pravice.

ZIPOM se je v sodelovanju z UNICEF-om Slovenija aktivno trudil za ratifikacijo od 5. februarja 2013. Izvedli smo posvet, sestanke z ministrstvi, a kljub zagotovilom, da je vladno gradivo pripravljeno in da bo medresorsko zagotovo usklajeno, do tega na žalost še ni prišlo. Na žalost Slovenija ni ratificirala protokola niti v lanskem letu, ko smo obeležili 25. obletnico sprejetja konvencije.

Status protokola v Sloveniji budno spremljajo tudi mednarodne organizacije, kot sta Eurochild in Child’s Rights Connect.

ZIPOM in UNICEF Slovenija bosta na tem področju aktivna do same ratifikacije.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost