DOMOV / SPREMEMBE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

SPREMEMBE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Članice Središča ZIPOM, in sicer Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon, Zveza prijateljev mladine Moste Polje ter Zveza prijateljev mladine Slovenije s soglasjem preostalih članic ZIPOM-a so pripravile predloge za spremembe ZUPJS in jih tudi predstavile na sestanku na MDDSZEM. Predlagane spremembe izhajajo iz prakse in izkušenj nevladnih organizacij, ki so vsakodnevno v stiku z ljudmi, ki se znajdejo v življenjski stiski.

Med drugim smo predlagali, da se kot dohodek, ki se upošteva pri odmeri pravice iz javnega sredstva, ne bi upoštevala preživnina, otroški dodatek ter dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje. Pri osebah, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, se po trenutno veljavni zakonodaji upošteva otrok pri tistem izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče. V primeru razveze, skupnega varstva in vzgoje je to problem, saj otrok ne živi samo pri tistem izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče, zato se strinjajo, da je potrebna sprememba. Glede upoštevanja prihodkov, izhajajočih iz varčevanja in zavarovanja za otroke, pravijo, da obstajajo t.i. pupilni računi. Na banki lahko odpremo račun, s katerim lahko razpolaga samo otrok, ko dopolni 18 let. S sredstvi starši do otrokove polnoletnosti ne morejo razpolagati. Zato se tovrstnega varčevanja pri odmeri pravic iz javnih sredstev ne upošteva.

Ministrstvo je določene spremembe podprlo. Kot ZIPOM pa smo izrazili željo po sodelovanju pri pripravi sprememb zakona.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost