DOMOV / SREČANJE NACIONALNIH PARTNERSKIH MREŽ EUROCHILDA V SODELOVANJU S SVETOM EVROPE

SREČANJE NACIONALNIH PARTNERSKIH MREŽ EUROCHILDA V SODELOVANJU S SVETOM EVROPE

Predstavnica ZIPOM-a se je 15. in 16. decembra v Strasbourgu udeležila srečanja nacionalnih partnerskih mrež Eurochilda. Srečanje je bilo posvečeno usposabljanju glede metod dela in instrumentov Sveta Evrope, pomembnih za delovanje na področju otrokovih pravic. Poudarek je bil na nasilju nad otroki. Tridesetim udeležencem iz vse Evrope je bila predstavljena Strategija za otrokove pravice (2016-2021), ki izpostavlja pet prioritet: enake možnosti za vse otroke, participacijo vseh otrok, življenje brez nasilja, otrokom prijazno pravosodje in pravice otrok v digitalnem okolju. Slušatelji so se seznanili tudi z Evropsko socialno listino, delovanjem Evropskega sodišča za človekove pravice, povzetki konference mednarodnih nevladnih organizacij, Lanzarotsko konvencijo (tj. konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo), Istanbulsko konvencijo (tj. prva evropska pogodba, ki posebej obravnava nasilje nad ženskami in nasilje v družini) in Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost