DOMOV / V JAVNO RAZPRAVO DAN ZAKON O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – BARNAHUS

V JAVNO RAZPRAVO DAN ZAKON O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – BARNAHUS

4. junija 2020 je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Predlog bo v javni razpravi 60 dni, do septembra 2020.

Predlog zakona izhaja iz zavedanja, da je področje zaščite in kakovosti življenja otrok treba nenehno izboljševati, saj tudi v Sloveniji beležimo še veliko kršitev pravic. Predlog tega zakona se nanaša na ustrezno zaščito otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku, bodisi kot mladoletni oškodovanci (žrtve) ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj, in ureja njihovo celostno obravnavo v Hiši za otroke po modelu Barnahus, ki se prvenstveno nanaša na celostno obravnavo otrok žrtev ali prič kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

V poročilu o izvajanju za leto 2015 je Odbor podpisnic Lanzarotske konvencije islandski model Barnahus označil kot primer obetavne prakse. Barnahus je otrokom prijazen multidisciplinaren in medinstitucionalen model za obravnavo žrtev spolnih zlorab in nudenje storitev otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja. Omogoča učinkovito sodelovanje med pravosodnimi, socialnimi in zdravstvenimi institucijami, ki si delijo prostore v otrokom prijazni stavbi, da se prepreči sekundarna viktimizacija otroka. Med preiskovalnimi postopki modela Barnahus je v ospredju največja korist otroka, pri čemer se upošteva, da je izpoved otroka ključnega pomena za prepoznavanje in preiskovanje zlorabe tako za namen kazenskega pregona kot za zaščito otroka in za terapevtsko obravnavo.

Ministrstvo za pravosodje se je dogovorilo s predstavniki Evropske komisije in Sveta Evrope (skupnega projekta EU SRSS-CoE), da bodo zagotovili sofinanciranje projekta Hiša za otroke (Barnahus). Razpis za svetovalne storitve za podporo vzpostavitve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-05-27-razpis-za-svetovalne-storitve-za-podporo-vzpostavitve-hise-za-otroke-barnahus-v-sloveniji/

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost