DOMOV / 24. marec 2021 – pomemben dan za otrokove pravice

24. marec 2021 – pomemben dan za otrokove pravice

Evropska komisija je sprejela implementirano Strategijo EU o otrokovih pravicah za obdobje 2021 – 2024 ter predlog priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke.

Strategija je bila razvita za otroke in v sodelovanju z njimi. Z namenom ozaveščanja otrok o njihovih pravicah je bila oblikovana tudi otrokom prijazna verzija. Pri pripravi obeh pobud je tako sodelovalo več kot 10.000 otrok. Strategija določa šest tematskih področij s predlaganimi ukrepi:
– otroci kot nosilci sprememb v demokratičnem življenju;
– pravica otrok, da v celoti uresničijo svoj potencial ne glede na njihovo socialno okolje (to bi dosegli prek vzpostavitve evropskega jamstva za otroke);
– pravica otrok do življenja brez nasilja;
– pravica otrok do otrokom prijaznega pravosodja;
– pravica otrok, da so varni v digitalnem okolju in izkoristijo njegove priložnosti;
– pravice otrok po svetu (podpora, zaščita in opolnomočenje otrok globalno, tudi med krizo in konfliktom).

Cilj evropskega jamstva za otroke je spodbujati enake možnosti ter otrokom, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, zagotoviti brezplačen dostop do ključnih storitev:
– predšolske vzgoje in varstva;
– izobraževanja in šolskih dejavnosti;
– vsaj enega zdravega obroka vsak šolski dan;
– zdravstvenega varstva.

Odbor ZN za otrokove pravice je predstavil Splošni komentar št. 25 h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah (KOP): vključevanje konvencije v digitalno okolje. Odbor v komentarju pojasnjuje, kako bi morale države članice implementirati KOP v okviru digitalnega okolja ter daje smernice v zvezi z relevantno zakonodajo, politiko ter ostalimi ukrepi z namenom promocije in uresničevanja otrokovih pravic v digitalnem okolju. Otroci stari 11-17 let so pripravili tudi otrokom prijazno verzijo.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost