DOMOV / Otrokove pravice: politična volja ali nevolja?

Otrokove pravice: politična volja ali nevolja?

Eurochild je objavil poročilo o stanju otrokovih pravic v Evropski uniji. Pri poročilu je sodelovalo 38 članic Eurochild-a iz 26 držav EU, med drugim tudi Mreža za otrokove pravice. Pozitivna ugotovitev poročila je, da nekatere države zmanjšujejo stopnjo revščine in socialne izključenosti otrok, vendar pa pri nekaterih še vedno raste. Priporočila državam članicam, ki izhajajo iz poročila, so: postavite otrokove pravice v središče politične agende, investirajte v učinkovito zbiranje podatkov; investirajte v preventivne dejavnosti; postavitev otrokove pravice v središče evropskega semestra; zaščitite in nudite podporne dejavnosti ranljivim skupinam otrok; spodbujajte dobro počutje otrok; prepoznajte otroke kot nosilce sprememb. Celotno poročilo Children’s Rights Political will od won’t? je dostopno na tej povezavi.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost