DOMOV / Članice / Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi

Namen društva je razvijanje in izvajanje preventivnih in kurativnih programov s področja osveščanja splošne in strokovne javnosti ter potencialnih in dejanskih žrtev trgovine z ljudmi, predvsem pa na področju preprodaje in spolnega izkoriščanja žensk in otrok, trgovine s človeškimi organi in vseh oblik prisilnega dela. Namen društva je tudi nujna pomoč in oskrba žrtev trgovine z ljudmi, pomoč pri organizaciji njihovega povratka v mesto domicila, nudenje brezplačnih nasvetov žrtvam trgovine z ljudmi, spodbujanje in organizacija njihovega sodelovanja z organi pregona ter pomoč pri zaščiti prič s tega področja ter pomoč žrtvam pri socialni in delovni (re)integraciji.

Programi se bodo izvajali v obliki izobraževanja in informiranja javnosti, rizične populacije in pristojnih državnih organov. Prav tako bo društvo ustanovilo in vodilo “varno hišo”, vzpostavilo posebno svetovalno telefonsko številko, sodelovalo z vsemi pristojnimi vladnimi in nevladnimi, domačimi in tujimi organizacijami in organiziralo ter se udeleževalo raznih dodatnih in dopolnilnih oblik izobraževanja, različnih oblik informiranja, predavanj, okroglih miz in podobno. Pripravljalo bo razne delavnice, konference, seminarje in druge prireditve.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost