DOMOV / Članice / DRUŠTVO OSTRŽEK, DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRANILK

DRUŠTVO OSTRŽEK, DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRANILK

Društvo Ostržek se že od leta 1995 srečuje s kršitvijo pravice otrok do preživnine. Težava je v zakonsko neustrezni ureditvi določanja višine preživnine za otroke kot tudi same izterjave preživnine.

Po uradnih podatkih na društvu poročajo, da je v Sloveniji vsaj 30.000 otrokom kršena pravica do preživnine, je ne prejemajo, zneski dolgovanega denarja pa presegajo že 30 milijonov evrov.

Na zahtevo Društva Ostržek je Vrhovno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. Su 36-03/2012-6 dne 18. januar 2012 pridobilo podatek, da je bilo v RS izdanih 3629 Sklepov o izvršbi preživnine v času od 22.04.2010 do 31.12.2011 za zneske v višini 5.072.747,97 EUR. V istem časovnem obdobju je bilo izdanih tudi 575 Sklepov o izvršbi preživnine, kjer je bil upnik Preživninski sklad, in sicer v višini 1.034.607,05 EUR. Vendarle pa izdan sklep sodišča še ne pomeni, da je otrok dobil preživnino, saj sodišča ne vodijo podatkov o tem, ali je bila v nadaljevanju izvršba po izvršiteljih uspešna ali ne. Kajti tudi zneski po izvršilnih postopkih iz leta 2006, pa tistih pred letom 2006, ki jih vodi Društvo Ostržek v svojih evidencah, kažejo, da so sicer sodišča »uspešno« izdala sklep o izvršbi preživnine, da pa v nadaljevanju postopka ti sklepi večinoma niso bili izvršeni.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost