DOMOV / Članice / DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN POVEZOVANJE DRUŽBENIH VED IN KULTUR ODNOS

Namen društva je raziskovanje, vzgoja in izobraževanje ter skupnostno socialno delo-vanje na področju socialnega izključevanja/vključevanja, migracij, aktivnega in odgovornega državljanstva, človekovih oz. otrokovih pravic. Gre za civilno-družbeno delovanje v smeri socialnega in političnega vključevanja, preprečevanja in zmanjševanja ksenofobije, nestrpnosti, diskriminacije, nasilja, izključevanja ter za spodbujanje družbene participacije, medkulturnega dialoga in sodelovanja v sodobni kompleksni in raznoliki družbi.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost