DOMOV / ZAČETEK AKCIJE ZLORABE OTROKOVIH PRAVIC V MEDIJIH

ZAČETEK AKCIJE ZLORABE OTROKOVIH PRAVIC V MEDIJIH

Ljubljana, 24. aprila 2013: Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM), ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v ponedeljek, 22.4.2013, izpeljalo delavnice v okviru akcije z nevladnimi organizacijami Zlorabe otrokovih pravic v medijih.

Cilji delavnic v okviru akcije Zlorabe otrokovih pravic v medijih so bili: zapisati nabor področij kršitve otrokovih pravic v medijih; določiti prednostna področja kršitev za nadaljnjo obravnavo; zapisati predloge in konkretne aktivnosti za dosego zmanjšanja števila kršitev otrokovih pravic v medijih na prednostnih področjih.

SREDIŠČE ZIPOM OPOZARJA NA 2 PREDNOSTNI PODROČJI KRŠITVE OTROKOVIH PRAVIC V MEDIJIH, KI SMO JIH ZAZNALI:

1. SENZACIONALISTIČNO POROČANJE

Središče ZIPOM je mnenja, da novinarji v primerih, ki vključujejo ranljivo skupino otrok, včasih nepreverjeno in prehitro reagirajo. Posledično ne preverijo podatkov in zato škodujejo otrokovi integriteti. Napačne informacije lahko otroka zaznamujejo za vse življenje.

2. AKCIJE ZBIRANJA SOCIALNO HUMANITARNIH SREDSTEV ZA OTROKE IN DRUŽINE

Središče ZIPOM je oblikovalo enotno stališče, da je potrebno v primerih prikazovanja otrok in mladostnikov v kontekstu, ki bi utegnil izpostaviti marginalne lastnosti otrok, na primer, revščino, prikriti otrokovo identiteto in zavarovati njegovo zasebnost. Prikazovanje otrok v njihovem domačem okolju ocenjujemo kot sporno.

Prizadevali si bomo oblikovati enotne standarde nevladnih organizacij na področju otrokovih pravic v medijih. Menimo, da bomo tako zagotovili zmanjšanje primerov posega medijev v domove otrok. 

Kot sporno smo zaznali tudi oglaševanje za otroke. Reklamni oglasi med otroškim programom direktno nagovarjajo otroke k nakupu izdelkov, s čimer ustvarjajo pritisk na starše. Vsi starši pa si ne morejo privoščiti, da bi kupili igrače, ki jih otrok vidi v oglasu, zato ustvarjajo stisko.

Oglaševanje za otroke je zelo pogosto kljub 1. in 2. alineji 49. člena Zakona o medijih: » /../. Zato se z oglasi ne sme: vzpodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti; vzpodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega v nakup proizvodov ali storitev.«

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost