DOMOV / ALTERNATIVNO POROČILO o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah

ALTERNATIVNO POROČILO o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah


Slovenija bo 6.6.2013 pred Odborom OZN za otrokove pravice zagovarjala 3. in 4. periodično poročilo na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah. Zasedanja se bosta udeležili tudi 2 članici Središča ZIPOM, Alja Otavnik iz Unicefa in Marina Uzelac iz Slovenske filantropije.

Koalicija nevladnih organizacij Središče ZIPOM je oblikovala alternativno poročilo, ki je objavljeno in dostopno na spletni strani Odbora OZN za otrokove pravice: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs63.htm.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost