DOMOV / OKROGLA MIZA NA TEMO 3. IZBIRNEGA PROTOKOLA H KOP

OKROGLA MIZA NA TEMO 3. IZBIRNEGA PROTOKOLA H KOP

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice bo po protokolu obravnaval kršitve otrokovih pravic iz:
– KOP;
– Izbirnega protokola h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter
– Izbirnega protokola h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije.

Izbirni protokol velja samo za države, ki pogodbo ratificirajo. Republika Slovenija je protokol podpisala 28. februarja 2012, do ratifikacije še ni prišlo.
Protokol je ratificiralo 10 držav: Albanija, Bolivija, Črna gora, Gabon, Kostarika, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Španija, Tajska. Zadnja med njimi je Kostarika, s katero lahko protokol kot deseto državo pogodbenico stopi v veljavo dne 14.4.2014.

Okrogle mize so se udeležili predstavniki z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, Ministrstva za zunanje zadeve, Varuha človekovih pravic RS, Odvetnica Valerija Stušek, Uprave kriminalistične policije GPU, Ministrstva za pravosodje, Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost