DOMOV / SREDIŠČE ZIPOM Z MDDSZ O PREŽIVNINAH

SREDIŠČE ZIPOM Z MDDSZ O PREŽIVNINAH

Srečanja so se poleg predstavnic Središča ZIPOM udeležili tudi predstavniki z Ministrstva za pravosodje; Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada; Varuha človekovih pravic ter Okrajnega in Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Središče ZIPOM se je predhodno sestalo na usklajevalnem sestanku, na katerem smo prišli do sklepov, da bi bilo potrebno urediti zastaralne roke za preživnino, ustanoviti agencijo za izterjavo preživnin. Prav tako smo ugotovili, da je obrazec za izterjavo preživnin nepraktičen in zapleten.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost na spletni strani MDDSZ, se je ministrstvo zavezalo, da bo pri pripravi nove družinske zakonodaje preučilo bolj učinkovit in enostaven sistem določanja preživnine. Preučilo bo tudi vštevanje preživnine v dohodek družine v socialni zakonodaji. Prav tako bodo preučili možnost podaljšanja zastaralnih rokov za preživnine. Tako bi se začetek teka zastaranja vezal na procesno sposobnost otroka. Ministrstvu za pravosodje bodo posredovali uradno pobudo za boljši sistem izvršbe preživnine, in sicer da bi bila preživnina absolutno prednostna terjatev in da se postopek izvršbe zaradi ugovora tretjega ne bi prekinil. Ministrstvu za finance bodo posredovali pobudo za spremembo davčne in carinske zakonodaje, da bi bila izvršba izvzeta iz izterjave. Udeleženci srečanja bomo pripravili brošuro z informacijami o preživninah ter novim obrazcem za izvršbo.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost