DOMOV / OTROCI NEKATERIH DRŽAV SE LAHKO PRITOŽIJO NA ODBOR OZN ZA OTROKOVE PRAVICE

OTROCI NEKATERIH DRŽAV SE LAHKO PRITOŽIJO NA ODBOR OZN ZA OTROKOVE PRAVICE

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice bo po protokolu obravnaval kršitve otrokovih pravic iz:

  • Konvencije o otrokovih pravicah (KOP);
  • Izbirnega protokola h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih ter
  • Izbirnega protokola h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije.

Izbirni protokol velja samo za države, ki pogodbo ratificirajo. Protokol je ratificiralo 10 držav: Albanija, Bolivija, Črna gora, Gabon, Kostarika, Nemčija, Portugalska, Slovaška, Španija, Tajska. Zadnja med njimi je Kostarika, s katero lahko protokol kot deseto državo pogodbenico stopi v veljavo dne 14. 4. 2014.

Republika Slovenija je protokol podpisala dne 28. 2. 2012, do ratifikacije pa zaenkrat ni prišlo. Ratifikacijo je Sloveniji v mesecu juniju 2013 priporočil tudi Odbor OZN za otrokove pravice.

Za izjavo smo prosili Upravo kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Anton Toni Klančnik iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je izrazil podporo ratifikaciji: “Ob nedavnem obisku ge. Marte Santos Pais, posebne predstavnice Generalnega sekretarja OZN za problematiko nasilja nad otroki, ki je izpostavila cilje Konvencije o otrokovih pravicah in njene temeljne principe, tudi stroka podpira napore mednarodne skupnosti o ratifikaciji t.i. Tretjega Izbirnega protokola o komunikacijskem (pritožbenem) postopku. Z uveljavitvijo tega protokola bodo največ pridobili otroci in mladostniki, saj bo ta pomenil še dodatno možnost za njihovo participacijo v družbi, katere pomemben člen so. In vidik, ki ga lahko otroci in mladostniki sporočijo odraslim, bo tako okrepljen tudi na mednarodni oziroma globalni ravni. Sama ratifikacija in uveljavitev tretjega Izbirnega protokola je tudi lepa priložnost, da se udejanjajo otrokove pravice tudi skozi načelo največje otrokove koristi. Prisluhnimo našim otrokom, ki nam naj postavijo ogledalo družbe, v kateri živimo.”

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, ki je koalicija 36 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic, podpira ratifikacijo protokola. Nevladne organizacije vidimo v letošnjem letu, ko obeležujemo 25. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, edinstveno priložnost za pomembno izboljšanje ravni otrokovih pravic v Sloveniji.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost