DOMOV / SLOVENIJA RATIFICIRALA TRETJI IZBIRNI PROTOKOL H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

SLOVENIJA RATIFICIRALA TRETJI IZBIRNI PROTOKOL H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah o postopku sporočanja kršitev določa mednarodni pritožbeni postopek za kršitve pravic otrok. Veljati je začel leta 2014 in otrokom iz držav, ki so ratificirale protokol, omogoča pritožbe zaradi kršitev njihovih pravic neposredno na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, če do rešitve ne pride na nacionalni ravni.

Generalna skupščina Združenih narodov je dne 20.11.1989 sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah (KOP). Veljati je začela dne 2.9.1990. Gre za trenutno najširše sprejeto mednarodno konvencijo, ki je hkrati tudi prva mednarodna konvencija s področja človekovih pravic, ki vključuje civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice.

Izbirni protokol h KOP o postopku sporočanja kršitev je stopil v veljavo z dnem 14.4.2014. Protokol določa komunikacijski ter preiskovalni postopek. Komunikacijski postopek omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor ZN za otrokove pravice. To lahko storijo takrat, ko so izčrpana vsa domača pravna sredstva. Otroci se lahko obrnejo na Odbor ZN za otrokove pravice tudi v primeru, ko postopki trajajo nerazumno dolgo oziroma je malo verjetno, da bi obstajala kakršnakoli možnost uspeha. Preiskovalni postopek se nanaša na hude ali sistematične kršitve otrokovih pravic, odprt je za vsakogar, ne le za žrtve. V okviru preiskovalnega postopka lahko predstavniki Odbora obiščejo državo, a le na podlagi njenega soglasja.

Nevladne organizacije smo opozarjale na ratifikacijo protokola od leta 2013 dalje. Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM), ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, si je v sodelovanju z UNICEF-om Slovenija ves čas aktivno prizadevalo za ratifikacijo. Na žalost Slovenija ni ratificirala protokola niti leta 2014, ko smo obeležili 25. obletnico sprejetja KOP. Oktobra lani smo se pridružili pobudi Pravno-informacijskega centra NVO (PIC) za ratifikacijo protokola. Pobudo so podpisale številne nevladne organizacije in tako je Vlada končno sprejela besedilo Zakona o ratifikaciji, ki ga je sedaj soglasno potrdil tudi Državni zbor.

Ratifikacijo toplo pozdravljamo in izražamo upanje za čim prejšnjo implementacijo protokola v slovenski pravni red.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost