DOMOV / 18. NOVEMBER – EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

18. NOVEMBER – EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

Pobudo za razglasitev Evropskega dneva za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je podala Slovenija na predlog Združevanja proti spolnemu zlorabljanju leta 2011. 18. november je bil razglašen za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo leta 2015. Obeleževanje tega dneva je namenjeno ozaveščanju javnosti o problematiki spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok ter o preprečevanju teh dejanj.

Obeleževanje tega dneva omogoča tudi opozarjanje na ratifikacijo in implementacijo Lanzarotske konvencije. Gre za Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Konvencija je stopila v veljavo dne 1.1.2014 in predstavlja edinstven pravni instrument, ki pogodbenice zavezuje, da kriminalizirajo vse oblike spolne zlorabe otrok.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost