DOMOV / 70. OBLETNICA SPLOŠNE DEKLARACIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

70. OBLETNICA SPLOŠNE DEKLARACIJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH

Splošna deklaracija o človekovih pravicah je zasnovala temelje za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skupaj z Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, njegovima dvema izbirnima protokoloma in Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah sestavlja Mednarodno listino o človekovih pravicah.

Človekove pravice so pravice slehernika, neodtujljive, medsebojno odvisne, enako pomembne. Deklaracija navaja osnovne človekove pravice. V 25. členu je zapisano, da ima vsakdo pravico do življenjske ravni, ki njemu in njegovi družini zagotavlja zdravje in blaginjo. Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in pomoči. Otroci, bodisi rojeni kot zakonski ali zunaj zakonski, uživajo enako socialno varstvo.

Človekove pravice so pravice vseh ljudi. Otrokove pravice pa so po Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah pravice oseb mlajših od 18 let. Opredeljene so v samostojnih dokumentih, saj je vodilo, da morajo otroci uživati posebno varstvo in zaščito.

Ob tako visokem jubileju Splošne deklaracije o človekovih pravicah želimo predati sporočilo, da otrokove pravice navkljub visokemu mednarodnopravnem varstvu in prizadevanjem države morajo postati in ostati središče družbenega in političnega življenja pri nas. Nikoli ne smejo postati samoumevne in izgubljene za statističnimi podatki. Vsak otrok je pomemben in skupaj se moramo truditi, da je tudi vsak otroški glas slišan.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost