DOMOV / ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE:
OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST
10. 10. 2019

Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® je ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov organiziralo okroglo mizo.
Na okrogli mizi so sodelovali:
–    Peter Svetina, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
–    Vlasta Nussdorfer, svetovalka predsednika Republike Slovenije
–    Špela Isop, v.d. generalne direktorice Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
–    Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije
–    Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF Slovenija
–    Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC
V razpravi smo naslovili naslednje teme:
•    trenutno stanje na področju varstva otrokovih pravic v Sloveniji
•    namen in pomen varstva otrokovih pravic
•    uspehi in izzivi na področju varstva otrokovih pravic v Sloveniji
•    priložnosti za nadaljnjo krepitev varstva otrokovih pravic v Sloveniji
Pogovor je povezovala Adriana Aralica s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.

Izpostavljeno je bilo:
•    nevladne organizacije ne morejo in ne smejo nadomeščati državo, so samo dopolnilo državi, država je odgovorna za stanje pravic otrok v Sloveniji
•    Slovenija se na mnogih mednarodnih lestvicah glede položaja otrokovih pravic visoko uvršča, vendar nas to ne sme zavesti in uspavati v prepričanju, da je položaj dober, izzivov je še veliko
•    Slovenija mora biti zato dober zgled in vzor. Ni dovolj, da samo izpolnjujemo KOP, moramo tudi dvigniti standarde in ne zaspati na dosedanjih dosežkih.
•    ponosni smo lahko na:
– sprejetje Družinskega zakonika
– novelo Zakona o varuhu človekovih pravic, ki je prinesla institut Zagovornika,
– spremembe kazenske zakonodaje, s katero so se podaljšali zastaralni roki pri kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost, zastaranje teče šele po dopolnjenem 18. letu žrtve,
– Slovenija se visoko uvršča na mednarodnih lestvicah, ki merijo kakovost življenja otrok;
•    kritični smo do dejstva, da:
– v Sloveniji živi 45.000 otrok pod pragom revščine
– so dolge čakalne vrste v zdravstvu
– Svet za otroke in družino na MDDSZ ni aktiven
– Programa za otroke ni že od leta 2016
– pri Varuhu človekovih pravic od upokojitve g. Dolčiča v aprilu 2019 ni imenovanega novega namestnika za področje otrokovih pravic
– še vedno ni ustrezno urejeno nameščanje mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v vzgojne zavode
– mladoletniki brez spremstva – obstoječi sistem ni ustrezen, potrebujemo sistemsko in trajno ureditev njihovega položaja in pravic
– okrepiti je potrebno participacijo otrok, država naj prevzame glavno odgovornost za učinkovito delovanje Otroškega parlamenta in mu zagotovi ustrezno človeško, finančno in tehnično podporo
– odsotnost mehanizmov za učinkovito implementacijo 3. izbirnega protokola h KOP
– celoviteje nasloviti tematiko spolnega nasilja, zlorab otrok, vključno s spolnimi zlorabami otrok na internetu
– Romski otroci in njihovo šolanje – samo vsak tretji zaključi OŠ, v nekaterih regijah samo vsak peti. Zgodnje poročanje romskih deklic – prišlo je do neke tolerance tega, kot da je to kulturno pogojeno
– diskurz o otrokovih pravicah se še vedno veže na njihove dolžnosti. Pravice otrok so neodtujljive. Le prepoznavanje pravic otrok mogoča otrokom, da dosežejo svoje potenciale

Pričakujemo:
•    da se otroka postavi v ospredje politik in visoko na lestvico političnih prioritet
•    Program za otroke 2020 – 2025, ki bo na vseh področjih detektiral in določil cilje, kaj se bo za otroke spremenilo na bolje. Da bo dodan še akcijski načrt z merljivi cilji, ki bodo uresničljivi. Pričakujemo konkretne cilje, konkretne ukrepe (MDDSZ pripravlja in v nekaj mesecih obljublja sprejetje novega Programa za otroke 2020 – 2025)
•    imenovanje novega namestnika za področje otrokovih pravic pri Varuhu človekovih pravic  (Varuh človekovih pravic obljublja imenovanje novega namestnika za področje otrokovih pravic)

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost