DOMOV / EUROCHILD IZDAL PROFILE DRŽAV GLEDE STANJA OTROKOVIH PRAVIC V EVROPI

EUROCHILD IZDAL PROFILE DRŽAV GLEDE STANJA OTROKOVIH PRAVIC V EVROPI

Evropska mreža za otroke Eurochild, katere član je tudi ZIPOM, je izdala končno poročilo za evropski semester: Nove priložnost za vlaganje v otroke. Poročilo združuje 22 profilov držav, ki smo jih članice mreže za otroke skupaj z Eurochildom oblikovale za svoje države.

ZIPOM že tretje leto v okviru Eurochild-a sodeluje pri pripravi profila za Slovenijo v okviru Evropskega semestra – pregledamo poročilo Slovenije, nacionalni reformni program in na podlagi tega tudi izdana priporočila Evropske komisije (vse faze evropskega semestra). Na podlagi tega potem skupaj z Eurochild-om oblikujemo profil za Slovenijo. Eurochild pa je zdaj tako kot vsako leto izdal publikacijo s profili držav EU. Publikacijo dobi v pregled tudi Evropska komisija. Spletna verzija poročila je dostopna na tej povezavi: 

European Semester: New opportunities for investing in children 2019 Eurochild report on the European Semester.
O Evropskem semestru smo že pisali v enem od e-gradiv. Za osvežitev spomina in lažje razumevanje pa objavljamo ponovno samo krajši povzetek omenjenega e-gradiva.

KAJ JE EVROPSKI SEMESTER

Evropski semester zagotavlja okvir za usklajevanje ekonomskih politik med državami EU. Državam članicam EU omogoča, da razpravljajo o svojih gospodarskih in proračunskih načrtih ter spremljajo napredek v točno določenih letnih terminih (od tod izraz ‘semester’). Uveden je bil leta 2010 kot koordinacijski mehanizem Strategije Evropa 2020 poleg proračunskega nadzora (Pakt stabilnosti in rasti). Njegov namen je nasloviti evropske, še posebej nacionalne izzive pri doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 na koordiniran način.

CILJI EVROPSKEGA SEMESTRA

– Zagotavljanje zdravih javnih financ (izogibanje čezmernemu javnemu dolgu);
– preprečevanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v EU;
– podpora strukturnim reformam za nova delovna mesta in gospodarsko rast;
– spodbujanje naložb.

VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI EVROPSKEM SEMESTRU

Nevladne organizacije lahko vplivamo na Evropski semester, ki je ključen pri koordinaciji EU politike ter nacionalnih reformnih programov. Evropski semester je tudi za nas sredstvo za zagovorništvo otrokovih pravic ter največje otrokove koristi. Kot mreža nevladnih organizacij pregledamo priporočila za državo ter z njimi primerjamo načrte države za proračunske, makroekonomske in strukturne reforme (nacionalni program reform) skozi prizmo revščine in socialne izključenosti otrok.

ZAKAJ JE EVROPSKI SEMESTER RELEVANTEN ZA OTROKOVE PRAVICE

Evropski semester letno spremlja cilje Evrope 2020, zato lahko pripomore k primerjavi situacij otrok med državami članicami, še posebej skozi vidik cilja zmanjševanja revščine in socialne izključenosti.
Pomeni sredstvo, preko katerega lahko zagovorniki otrok dosegajo EU in nacionalne odločevalce. Vsaka država ima namreč osebe, ki delajo specifično na Evropskem semestru. Omogoča razpravo in promocijo o pomembnosti vlaganja v otroke skozi prizmo proračunskih, makroekonomskih in strukturnih reform.

Ker gre za letni proces, ki se ponavlja, omogoča več vstopnih točk za zagovorništvo in njegovo izboljševanje ter sprotno preverjanje morebitnih sprememb.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost