DOMOV / EUROCHILD IN UNICEF BOSTA RAZVILA ŠTUDIJO O OTROCIH V ALTERNATIVNI OSKRBI PO VSEJ EU

EUROCHILD IN UNICEF BOSTA RAZVILA ŠTUDIJO O OTROCIH V ALTERNATIVNI OSKRBI PO VSEJ EU

Eurochild in UNICEF bosta razvila študijo o otrocih v alternativni oskrbi po vsej EU

Eurochild sodeluje z UNICEF-ovim regionalnim uradom za Evropo in osrednjo Azijo, da bi usklajeval 12-mesečno študijo, namenjeno vzpostavitvi sistemov za zbiranje podatkov o zaščiti otrok v 27 državah članicah EU.

Danes v Evropi ni podatkov o otrocih, ki niso v starševskem varstvu, ali so v nevarnosti, da bi ga izgubili. Razpoložljivi podatki običajno niso razčlenjeni, na primer glede na starost, spol, invalidnost.

Pomanjkanje aktualnih kvantitativnih podatkov o otrocih, ki niso v starševskem varstvu, ali so v nevarnosti, da bi ga izgubili, je glavna ovira pri razvoju in izvajanju celovitih strategij deinstitucionalizacije. Dejansko je sistematično zbiranje natančnih podatkov o številu in značilnostih otrok, ki so v institucionalni oskrbi, o temeljnih vzrokih institucionalizacije in o delovanju sistema zaščite otrok kot celote, ključnega pomena in lahko pomaga zagotoviti boljše politike, izboljšati sposobnost države za zaščito in promocijo otrokovih pravic in vodijo k trajnostnim reformam. 

Pomembno je, da bo ta študija izkoristila priložnost, ki jo ponuja pobuda za otroško jamstvo (Child Guarantee Initiative), ki jo je Evropska komisija (2020–2024) opredelila kot eno od svojih političnih prednostnih nalog.

Več na spletni strani Eurochild.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost