DOMOV / SLUŽBA ZA PODPORO OŠKODOVANCEM PRI OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI

SLUŽBA ZA PODPORO OŠKODOVANCEM PRI OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI

Z dnem 20. 10. 2019 je na Okrožnem sodišču v Ljubljani pričela delovati Služba za podporo
oškodovancem (SPO).

SPO je v pomoč oškodovancem, sodnikom in sodnemu osebju pri komunikaciji z oškodovanci in pripravi ukrepov za zaščito le-teh. Namen službe je preprečiti oziroma omiliti sekundarno viktimizacijo, občutja nelagodja, strahu in neprijetnih čustev, s katerimi se sooča oškodovanec. SPO oškodovancem razloži postopek obravnave na sodišču, nudi informacije in pomoč v smislu 65.a člena ZKP-N, morebiti napoti na ustrezne nevladne organizacije, povpraša po njegovem občutju glede ogroženosti, stika z obdolžencem, razloži mu možnosti uveljavljanja premoženjsko pravnega zahtevka, brezplačne pravne pomoči in nudi druge informacije, ki jih oškodovanec potrebuje.

Služba bo v pomoč predvsem oškodovancem s posebnimi potrebami po zaščiti, to so
oškodovanci, ki jim je osebna ali premoženjska pravica s kaznivim dejanjem znatno
prekršena, pa zaradi svojih osebnih značilnosti ali ranljivosti, zaradi narave, teže ali okoliščin
kaznivega dejanja ali zaradi ravnanja obdolženca ali oškodovanca v predkazenskem oziroma
kazenskem postopku in izven njega obstaja posebna potreba po varstvu njihove osebnostne
celovitosti pri posameznih dejanjih v predkazenskem in kazenskem postopku.

Gre za oškodovance, ki so utrpeli kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (kot npr. posilstvo, spolno nasilje, spolno zlorabo slabotne osebe, spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, prikazovanje, izdelavo, posest in posredovanje pornografskega gradiva itd.) in kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke (npr. odvzem mladoletne osebe, nasilje v družini, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje itd.).

Vizija službe je, da bi oškodovancem čimbolj približali delovanje in postopek sodišča, ter s tem vzpostavili zaupanje v njihovo delo.

Služba ima sedež na Miklošičevi cesti 28 v Ljubljani.
Kontaktni podatki:
e-naslov: oskodovanci.ozlj@sodisce.si
telefonska številka: 01 300 18 50

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost