DOMOV / SZJ / PILOTNI DEL PROJEKTA OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE PREHAJA V POLNO OBRATOVANJE

SZJ / PILOTNI DEL PROJEKTA OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE PREHAJA V POLNO OBRATOVANJE

Februarja letos smo začeli s pilotnim projektom Otroško novinarsko središče (ONS), katerega namen je povezati otroke in novinarje pri iskanju odgovorov in informacij na različne družbene tematike. »Pravica otrok do participacije je v Sloveniji uresničevana pretežno v okviru lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij. Zato smo se odločili, da skupaj s sodelujočimi novinarji odpremo medijski prostor za otroke in tako mnenje otrok postavimo v središče družbenega poročanja, na televizijske oddaje, spletne časopise, radijske valove,« je pojasnila Sara Geiger Smole, vodja projekta Otroško novinarsko središče.

K sodelovanju v pilotnem projektu se je odzvalo več novinarjev oz. medijev (Kulturna redakcija RTVSLO, RTV Slovenija: oddaja Infodrom, Radio Koper, Spletni časopis za otroke ČASORIS, Časnik Večer), ki so nato opravili usposabljanje s področja otrokovih pravic, smernic za poročanje o otrocih ter načinih sodelovanja z otroki pri pripravi prispevka ter za to prejeli certifikat ONS.

O pilotnem projektu smo s simpatičnim letakom obvestili vse osnovne šole ter učenke in učence 3. triade povabili, da preko spletnega obrazca https://www.zpms.si/otrosko-novinarsko-sredisce/ izrazijo željo za sodelovanje, nato pa smo jih povezali z izbranim medijem oz. novinarjem, s katerim skupaj raziskujejo vprašanja povezana s prvo razpisano temo, predsedovanje Slovenije Svetu EU. Končni izdelki bodo novinarski prispevki.

V Otroško novinarsko središče se je vključilo več otrok iz vse Slovenije, ki so z vprašanji naslavljali predvsem politike, najbolj pa jih je zanimalo kako potekajo priprave na predsedovanje, kako obremenjujoče je nositi odgovornost za odločanje v času predsedovanja, kaj konkretnega je bilo sprejetega in realiziranega v času predsedovanja ter zakaj se več sredstev ne nameni reševanju problematike globalnega segrevanja, kopičenja odpadkov.

Pilotni projekt Otroško novinarsko središče se z novembrom končuje, naše Otroško novinarsko središče pa bo delalo še naprej. Januarja bomo izbrali novo aktualno temo in pozvali še druge medije oz. novinarje, naj se nam pridružijo. »Predvsem pa vabimo vas, otroci, k zastavljanju vprašanj. Otroško novinarsko središče daje edinstveno priložnost, da ste otroci prepoznani kot enakopravni sogovorniki v naši družbi, za kar si ZPMS prizadeva tudi s pripravo Bele knjige o uresničevanju pravice otrok do participacije,« je poudarila Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

Ker sta “spoštovanje mnenj otrok” in “svoboda izražanja” dve izmed otrokovih pravic po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, smo v sklopu pilotnega projekta izdelali še zanimiv didaktični pripomoček – igralne karte, s pomočjo katerih bodo otroci ugotavljali, katere otrokove pravice so zapisane v Konvenciji in katere so morda izmišljene.

Projekt izvajata ZPMS in Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM.

Povezava do spletnega obrazca za otroke: https://www.zpms.si/otrosko-novinarsko-sredisce/

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost