DOMOV / SREČANJE EUROCHILD-A V BEOGRADU IN MEDNARODNA KONFERENCA

SREČANJE EUROCHILD-A V BEOGRADU IN MEDNARODNA KONFERENCA

rečanje partnerjev Eurochilda

Na srečanju partnerjev Eurochilda (partner je Središče ZIPOM, ZPMS pa je članica) so predstavili evropski steber socialnih pravic. Steber zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane in gradi na 20 ključnih načelih, ki so razvrščeni v 3 kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in vključenost. Še posebej so poudarili 11. načelo, ki govori o zaščiti in vključitvi otrok: otroci imajo pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva; otroci imajo pravico do varstva pred revščino. Socialno prikrajšani otroci imajo pravico do posebnih ukrepov za enake možnosti. Vlade držav članic EU bodo steber podpisale 17. novembra v Goteborgu na Švedskem.

V nadaljevanju so predstavili »European semester process«, mehanizem znotraj Strategije Evropa 2020, ki spremlja uresničevanje ciljev strategije (ekonomske, zaposlovalne in fiskalne politike držav članic).
Predstavili so še Strategijo o participaciji otrok, ki jo je Eurochild pripravil v sodelovanju z mladimi. S strani Slovenije sta pri tem sodelovala Ciril Cerovšek in Kaja Petrovič, mlada aktivna parlamentarca.

Strategija je dostopna na povezavi:
http://www.eurochild.org/fileadmin/public/05_Library/Thematic_priorities/05_Child_Participation/Eurochild/Eurochild_Child_Participation_Strategy.pdf

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost