DOMOV / SPREJET EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC

SPREJET EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC

Evropski steber socialnih pravic je pobuda Evropske komisije, ki določa ključna načela in pravice za podporo pravičnih in dobro delujočih trgov dela ter sistemov socialnega varstva. Gre za zagotavljanje minimalne socialne zaščite, osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU, minimalne standarde kakovosti bivanja, dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja, enake možnosti in enakost obeh spolov. Steber ima potencial za uskladitev ekonomskih in socialnih vprašanj in za spodbujanje boljših politik za odpravo revščine otrok ter izboljšanje udeležbe otrok pri odločanju.

Steber zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane in gradi na 20 ključnih načelih, ki so razvrščena v tri kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in vključenost. V okviru otrokovih pravic dodatno poudarjamo pomen 11. načela: skrb za otroke in podpora otrokom. Načelo omenja, da imajo vsi otroci pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter pravico do zaščite pred revščino. Otroci iz prikrajšanih okolij imajo pravico do posebnih ukrepov za zagotovitev enakih možnosti.

Evropski steber socialnih pravic predstavlja osnovo za vodenje socialne politike in politike zaposlovanja do leta 2025. Primarno je zasnovan za območje Evropske unije.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost