DOMOV / EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

Spolno izkoriščanje in spolna zloraba se lahko zgodita na spletu, po telefonu, na ulici ali preko spletne kamere, doma ali v šoli. Storilec je lahko oseba, ki ji otrok zaupa ali popolni tujec. Povzročata doživljenjsko škodo otrokovemu telesnemu in duševnemu zdravju.
Da bi preprečili ta kazniva dejanja, preganjali storilce in zaščitili žrtve, mora družba kot celota poskrbeti za to, da se problemu ne izogiba, temveč o njem govori ter išče načine za rešitve. Skladno s tem je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel pionirsko Konvencijo in začel s kampanjo za preprečevanje spolnega nasilja nad otroki. Leta 2015 se je odločil za korak naprej, in sicer za ustanovitev prvega Evropskega dneva za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.
Evropski dan sledi pomembnemu delu in učinkom kampanje Sveta Evrope (ONE in FIVE Campaign) za preprečevanje spolnega nasilja nad otroki. Njeni letni cilji so:
– ozaveščanje javnosti o spolnem izkoriščanju in spolni zlorabi otrok ter nujnosti za preprečevanje takšnih dejanj;
– odprta razprava o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo ter pomoč za preprečitev in odpravo stigmatizacije žrtev;
– ratifikacija in implementacija Lanzarotske konvencije (Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki je stopila v veljavo 1.1.2014) – edinstven pravni instrument, ki pogodbenice zavezuje, da kriminalizirajo vse oblike spolne zlorabe otrok.
Ob obeleževanju današnjega dne zato toplo pozdravljamo projekt Ministrstva za pravosodje – Hiša za otroke, ki ga je Vlada Republike Slovenije podprla junija letos. Namen je v čim večji meri odpraviti negativen vpliv kazenskih postopkov na otroke, ki se v takšni ali drugačni vlogi znajdejo na sodišču. Glavni namen projekta je hitro ukrepanje v nujnih primerih. V Hišo za otroke pridejo otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj spolne zlorabe, nasilja v družini ali surovega ravnanja. Namen hiše je tudi preprečitev dodatne viktimizacije otroka ter pridobitev dokazov, ki so na sodišču priznani in zadostni. Tako otroka ni potrebno večkratno zasliševati in opravljati dodatnih zdravniških preiskav.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost