DOMOV / POROČILO SVETA EVROPE – PROTECTING THE CHILD FROM POVERTY: THE ROLE OF RIGHTS IN THE COUNCIL OF EUROPE

POROČILO SVETA EVROPE – PROTECTING THE CHILD FROM POVERTY: THE ROLE OF RIGHTS IN THE COUNCIL OF EUROPE

Poročilo Sveta Evrope: Zmanjševanje revščine otrok: Pravice otrok v okviru Sveta Evrope

V Evropi se pojavlja vse večja zaskrbljenost zaradi stopnje revščine otrok in njihovih posledic na življenje otrok, širšo družbeno blaginjo in gospodarski razvoj. Hkrati se vzpostavlja na nivoju politike, prakse in zagovorništva konsenz, da revščina otrok odločilno vpliva na otrokove pravice – in da imajo otrokove pravice odločilno vlogo pri oblikovanju državnega odziva na revščino otrok v Evropi.

Življenje v revščini ogrozi otrokove socialne, ekonomske, politične, kulturne in državljanske pravice. Kot odziv na ta dejstva se poročilo Sveta Evrope sprašuje, kakšno vlogo imajo otrokove pravice, kot so zagotovljene v okviru SE, na zmanjševanje revščine otrok. Poročilo s poudarkom na določbah Evropske socialne listine iz leta 1961 v zvezi z revščino in Revidirane listine iz leta 1996 navaja, kako ti instrumenti, kot jih razlaga Evropski odbor za socialne pravice (European Committee of Social Rights), predstavljajo okvir za oceno in kritiziranje ukrepov, sprejetih za boj proti revščini otrok.

Poročilo je bilo predstavljeno na mednarodni konferenci o otrokovih pravicah, ki jo je Svet Evrope izvedel 13. in 14. novembra 2019. O njem je razpravljal tudi Odbor za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj Parlamentarne skupščine Sveta Evrope na svojem zasedanju o revščini otrok 15. novembra 2019.

Poročilo je v angleškem jeziku dostopno na tej povezavi.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost