DOMOV / USPEŠNO IZVEDENA KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK – DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

USPEŠNO IZVEDENA KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK – DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

Zveza prijateljev mladine Slovenije je v novembru uspešno izvedla konferenco o participaciji otrok z naslovom Državljani prihodnosti. Dogodek je bil sofinanciran s strani Eurochild-a in Erasmus+, namen pa je bil poleg ozaveščanja o pomenu participacije otrok, doseči podpis pisma o nameri med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

Namen je bil dosežen. Pismo so podpisali minister dr. Jernej Pikalo, ministrica mag. Ksenija Klampfer in predsednica ZPMS Darja Groznik. Vsi podpisniki so se zavezali, da bodo v skladu z možnostmi sodelovali pri razvoju in implementaciji participacije otrok v zadevah, ki se jih tičejo in so zanje pomembne, ter uresničevali cilje Konvencije o otrokovih pravicah v skladu s svojimi pristojnostmi.

Namen konference pa ne bi bil dosežen, če ne bi bilo participacije otrok, ki so povedali:

 »Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet.«

»Mi participiramo, a nismo slišani!«

»Otroci so prepogosto dekoracija na dogodkih, se pa zgodi, da so tudi odrasli le dekoracija na naših dogodkih.«

Posebno zadnja izjava je bila pospremljeno z aplavzom vseh prisotnih. Da ne bo ostalo samo pri aplavzu, upamo, bo poskrbelo podpisano pismo o nameri.

Več o dogodku povezava na https://www.zpms.si/2019/11/28/konferenca-o-participaciji-otrok-drzavljani-prihodnosti-2/

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost