DOMOV / NA INSTITUTU RS ZA SOCIALNO VARSTVO SO PREDSTAVILI REGIJSKI INDEKS BLAGINJE OTROK RIBO

NA INSTITUTU RS ZA SOCIALNO VARSTVO SO PREDSTAVILI REGIJSKI INDEKS BLAGINJE OTROK RIBO

Vabimo vas k ogledu in uporabi regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO), ki je dobil svojo končno spletno podobo. Spletna stran na podlagi 10 področij, 40 kazalnikov in 100 spremenljivk ponuja:

•    preprosto primerjavo blaginje otrok med slovenskimi statističnimi regijami (tudi glede na spol),
•    interpretacijo rezultatov skozi t. i. regijske zgodbe,
•    prikaz odnosa med RIBO in širšim socio-ekonomskim kontekstom regij,
•    prikaz podobnosti in razlik med regijami,
•    uteževanje področij RIBO glede na preference uporabnika/uporabnice spletne strani

V naslednjem letu je cilj RIBO posodobiti z najnovejšimi dostopnimi podatki.

Več o RIBO, procesu izdelave in uporabnosti:

Oblikovanje t. i. sestavljenih kazalnikov oz. indeksov na področju blaginje otrok predstavlja dopolnitev sistema spremljanja položaja otrok v Sloveniji. Oblikovanje indeksov je vse bolj uveljavljen pristop v raziskovanju kompleksnih družbenih pojavov, saj omogoča podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje (v našem primeru) za otroke pomembnih področij in blaginjskih izidov znotraj njih.

V letih 2017 in 2018 so na IRSSV oblikovali indeks blaginje otrok (IBO) s ciljem pripraviti podatkovno in analitično orodje, s katerim je moč na podlagi enotne in jasne metodologije primerjati blaginjo otrok v evropskih državah. Slovenija glede na ta indeks med 27-imi evropskimi državami po zadnjih dostopnih podatkih zaseda 6. mesto. Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, je eno izmed vprašanj, ki se neizogibno postavlja, kako velike so regijske razlike v blaginji otrok v Sloveniji oz. ali te razlike sploh obstajajo.

Zakaj regijsko spremljati blaginjo otrok? Zavedati se moramo namreč, da so države regijsko heterogene in da so lahko razlike v blaginji med regijami celo bolj pomembne, kot tiste med državami (Pečar 2017). Če otroci delijo življenjske pogoje staršev (odraslih) (Qvortrup 1990) − tako indeks regijske blaginje (IRB) kot tudi indeks razvojne ogroženosti (IRO) pa kažeta na precejšnje regijske razlike v splošni blaginji in razvojni ogroženosti, − bomo tem razlikam priča tudi na ravni blaginje otrok. Zato je pomembno, da regijske razlike bolje razumemo, saj lahko država le tako oblikuje javne politike, ki bodo te razlike zmanjšale in na ta način pospešile regionalni razvoj ter ga uravnotežile. Oblikovanje regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO) je eden izmed korakov k temu.

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost