DOMOV / SREČANJE Z ZAGOVORNIKOM NAČELA ENAKOSTI – 29. 10. 2019

SREČANJE Z ZAGOVORNIKOM NAČELA ENAKOSTI – 29. 10. 2019

Konec oktobra (29. 10. 2019) smo se predstavniki ZPMS in ZIPOM udeležili srečanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju pravic otrok, z Zagovornikom načela enakosti. Sodelavke in sodelavci Zagovornika načela enakosti so se seznanili z izzivi na področju diskriminacije otrok, s katerimi se srečujemo nevladne organizacije. Hkrati pa smo se tudi mi seznanili s pristojnostmi in nalogami, ki jih Zagovornik načela enakosti izvaja kot neodvisni in samostojni državni organ. Predstavili smo izzive na področju diskriminacije otrok, ki so v največji meri povezani z revščino.

Premoženjsko stanje družine kot podlaga za diskriminacijo otrok presečno zajema več vidikov življenja otrok – slabši stanovanjski pogoji (premajhna, prenaseljena in slabo vzdrževana stanovanja), letovanja (revne družine si jih težko ali sploh ne morejo privoščiti), težja dostopnost do zdravstvenih storitev (plačljiva zdravila, terapije in pripomočki za otroke s posebnimi potrebami), neenakost na področju izobraževanja (uspeh v šoli je po raziskavah pogojen z ekonomskim stanjem družine) in manjša dostopnost do obšolskih dejavnosti, ki so večinoma plačljive.

Poleg revščine, ki je po našem mnenju eden od glavnih vzrokov diskriminacije otrok, so bile izpostavljene še druge ranljive skupine otrok: otroci s posebnimi potrebami, otroci na podeželju, romski otroci, otroci begunci, otroci v istospolni družinah. Po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) se vsaka oblika diskriminacije otrok šteje za hujšo obliko diskriminacije.

Predstavniki Zagovornika načela enakosti so poročali, da največ prijav kršitev prejmejo na področju šolstva, da pa število prijav ni visoko in bi si želeli, da bi bila javnost in tudi otroci oziroma njihovi zastopniki bolje obveščeni o možnosti prijave in postopkih. Zato podajamo nekaj informacij o načinu prijave kršitev:

Ste žrtev ali priča diskriminacije?
Pokličite na brezplačno številko
080 81 80
vsak dan od 10:00 do 12:00
ob sredah tudi od 15:00 do 18:00
ali pišite na gp@zagovornik-rs.si

Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost