DOMOV / Novice

Novice

VABILO NA OKROGLO MIZO

KAKO UČINKOVITO ZMANJŠATI PREKOMERNO UPORABO ZASLONOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH? Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije vas vabi na okroglo mizo Kako učinkovito zmanjšati prekomerno uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih?. Potekala bo v četrtek, 25. 4. 2024 od 10.…

PREBERI VEČVABILO NA OKROGLO MIZO

SZJ / PILOTNI DEL PROJEKTA OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE PREHAJA V POLNO OBRATOVANJE

Februarja letos smo začeli s pilotnim projektom Otroško novinarsko središče (ONS), katerega namen je povezati otroke in novinarje pri iskanju odgovorov in informacij na različne družbene tematike. »Pravica otrok do participacije je v Sloveniji uresničevana pretežno v okviru lokalnih skupnosti…

PREBERI VEČSZJ / PILOTNI DEL PROJEKTA OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE PREHAJA V POLNO OBRATOVANJE

ZAČETEK AKCIJE KRŠITVE OTROKOVIH PRAVIC, S KATERIMI SE SREČUJEMO PRI NAŠEM DELU TER REŠITVE ZANJE

V decembru 2012 je bila Zveza prijateljev mladine Slovenije kot prijavitelj projekta Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središča ZIPOM izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga Ministrstva za pravosodje…

PREBERI VEČZAČETEK AKCIJE KRŠITVE OTROKOVIH PRAVIC, S KATERIMI SE SREČUJEMO PRI NAŠEM DELU TER REŠITVE ZANJE

OGLAS SKOZI OTROKOVE OČI

V okviru akcije Otrok ni objekt trženja smo 28. februarja 2014 izvedli delavnice Oglaševanje z in za otroke za oglaševalce. Ugotovili smo, da Slovenski oglaševalski kodeks ustrezno varuje otrokove pravice v oglaševanju.Kljub temu smo predlagali nekaj dopolnitev, predvsem glede uvedbe…

PREBERI VEČOGLAS SKOZI OTROKOVE OČI

VLOGA VSEBINSKIH MREŽ NVO PRI TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU DRŽAVE SLOVENIJE

Trajnostno upravljanje Trajnostno upravljanje države in javnih politik pomeni dobro upravljanje (good governance) skladno s trajnostnim razvojem (sustainable development). Zaradi vse močnejše čezsektorske prepletenosti politik in usmerjenosti na cilje trajnostnega razvoja (skladnost politik), nastaja močna potreba sektorskih deležnikov po usklajenemu…

PREBERI VEČVLOGA VSEBINSKIH MREŽ NVO PRI TRAJNOSTNEMU UPRAVLJANJU DRŽAVE SLOVENIJE

OKROGLA MIZA O PREDLOGU ZAKONA O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – 15. 7. OB 10.00 V HIŠI EU

ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikovvabi na okroglo mizo PREDLOG ZAKONA O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE– predstavitev in razprava –v sredo, 15. julija 2020 od…

PREBERI VEČOKROGLA MIZA O PREDLOGU ZAKONA O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – 15. 7. OB 10.00 V HIŠI EU

IZŠEL JE ZBORNIK O URESNIČEVANJU PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

Po tem, ko so v Zvezi prijateljev mladine Slovenije v sklopu projekta “Državljani prihodnosti”, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+, 27. novembra 2019 zelo uspešno izvedli Konferenco o participaciji otrok: Državljani prihodnosti, je sedaj izšel tudi zbornik o uresničevanju…

PREBERI VEČIZŠEL JE ZBORNIK O URESNIČEVANJU PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI

V JAVNO RAZPRAVO DAN ZAKON O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – BARNAHUS

4. junija 2020 je Ministrstvo za pravosodje dalo v javno razpravo Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke. Predlog bo v javni razpravi 60 dni, do septembra 2020. Predlog zakona izhaja iz…

PREBERI VEČV JAVNO RAZPRAVO DAN ZAKON O ZAŠČITI OTROK V KAZENSKEM POSTOPKU IN NJIHOVI CELOSTNI OBRAVNAVI V HIŠI ZA OTROKE – BARNAHUS

OKROGLA MIZA NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE O OTROKOVIH PRAVICAH – POMETIMO NAJPREJ PRED SVOJIM PRAGOM

29. januarja je na Ministrstvu za zunanje zadeve potekala okrogla miza “Slovenija za otrokove pravice – Kako lahko izboljšamo položaj otrok v svetu”. Namenjena je bila predstavitvi mednarodnega delovanja različnih slovenskih deležnikov na področju otrokovih pravic, po čemer naj bi…

PREBERI VEČOKROGLA MIZA NA MINISTRSTVU ZA ZUNANJE ZADEVE O OTROKOVIH PRAVICAH – POMETIMO NAJPREJ PRED SVOJIM PRAGOM

POROČILO SVETA EVROPE – PROTECTING THE CHILD FROM POVERTY: THE ROLE OF RIGHTS IN THE COUNCIL OF EUROPE

Poročilo Sveta Evrope: Zmanjševanje revščine otrok: Pravice otrok v okviru Sveta Evrope V Evropi se pojavlja vse večja zaskrbljenost zaradi stopnje revščine otrok in njihovih posledic na življenje otrok, širšo družbeno blaginjo in gospodarski razvoj. Hkrati se vzpostavlja na nivoju…

PREBERI VEČPOROČILO SVETA EVROPE – PROTECTING THE CHILD FROM POVERTY: THE ROLE OF RIGHTS IN THE COUNCIL OF EUROPE

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE:OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST10. 10. 2019 Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® je ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov organiziralo okroglo mizo.Na okrogli…

PREBERI VEČZAKLJUČKI OKROGLE MIZE: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST 10. 10. 2019

OKROGLA MIZA: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST, 10. 10. 2019 OB 13.00

Ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, v Tednu otroka® Vas ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov vljudno vabi na okroglo mizo PRAVICE OTROK V SLOVENIJI – stanje, izzivi in prihodnost – v četrtek, 10. oktobra…

PREBERI VEČOKROGLA MIZA: OTROKOVE PRAVICE V SLOVENIJI – STANJE, IZZIVI IN PRIHODNOST, 10. 10. 2019 OB 13.00

NOVOSTI NA SPLETNI STRANI ZIPOM

Prišla je jesen in z njo potreba po prevetritvi spletne strani ZIPOM-a.Prva novost je sprememba v sistemu pošiljanja e-novičk. Sedaj bomo novičke sproti objavljali na spletni strani, najmanj enkrat mesečno pa prijavljenim na e-novice poslali kratek povzetek najaktualnejših novičk s…

PREBERI VEČNOVOSTI NA SPLETNI STRANI ZIPOM

18. NOVEMBER – EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

Pobudo za razglasitev Evropskega dneva za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo je podala Slovenija na predlog Združevanja proti spolnemu zlorabljanju leta 2011. 18. november je bil razglašen za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in…

PREBERI VEČ18. NOVEMBER – EVROPSKI DAN ZA ZAŠČITO OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO

SVETOVNI DAN OTROKA

H konvenciji sta bila dne 25.5.2000 sprejeta protokola, in sicer Izbirni protokol h KOP glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije ter Izbirni protokol h KOP glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih.Z dnem 14.4.2014 je stopil v veljavo še…

PREBERI VEČSVETOVNI DAN OTROKA

ZA OTROKE NE NAREDIMO DOVOLJ

V mreži nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic smo ugotovili, da se od leta 2013 stanje otrokovih pravic v Sloveniji ne izboljšuje, temveč na več področjih stagnira ali celo poslabšuje, zato smo se odločili, da naredimo vmesni pregled…

PREBERI VEČZA OTROKE NE NAREDIMO DOVOLJ

V TALINU O OTROKOVIH PRAVICAH

V sklopu srečanja je potekala tudi 8. mednarodna konferenca mrež nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Konferenca je bila namenjena pregledu področja otrokovih pravic v različnih državah, iskanju skupnih točk za sodelovanje in prikazu dobrih praks.

PREBERI VEČV TALINU O OTROKOVIH PRAVICAH

SLOVENIJA ŠE VEDNO NI RATIFICIRALA TRETJEGA IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

Tretji Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih pravicah je mednarodna pogodba o človekovih pravicah, ki omogoča otrokom, skupinam otrok oziroma njihovim zastopnikom, ki trdijo, da je država kršila otrokove pravice, da vložijo pritožbo na Odbor Združenih narodov za otrokove pravice.…

PREBERI VEČSLOVENIJA ŠE VEDNO NI RATIFICIRALA TRETJEGA IZBIRNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH

Slovenija na 20. mestu med 197 državami v mednarodni raziskavi o dostopu otrok do pravnega varstva

“Dostop do pravnega varstva” je v mednarodnem pravu koncept, ki se razvija in nanaša na pravico do “učinkovitega dostopa do sistemov, postopkov, podatkov in krajev, ki spadajo pod pravno varstvo.” Na podlagi 8. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah obsega…

PREBERI VEČSlovenija na 20. mestu med 197 državami v mednarodni raziskavi o dostopu otrok do pravnega varstva

KAMPANJA UP CHILD RIGHTS!

KAJ JE UP CHILD RIGHTS? Cilj kampanje je doseči napredek na področju otrokovih pravic na nacionalni ravni. Pozivajo vse države članice Združenih narodov k ratifikaciji Konvencije o otrokovih pravicah in njenih izbirnih protokolov preko spletne peticije. Kampanja bo ozaveščala javnost…

PREBERI VEČKAMPANJA UP CHILD RIGHTS!
Zveza prijateljev mladine Slovenije | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | Telefon: +386 1 239 67 25
© 2022 MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE    |    Splošni pogoji in zasebnost